Online payment system

IG Binational/Verein Binationaler Partnerschaften und Familien

Mitgliederbeiträge/Friends of Binationals/Spenden für die IG Binational, Verein für binationale PArtnerschaften und Familien
Szczegóły płatności
Kliknij przycisk poniżej, aby zakończyć płatność za pomocą PostFinance

Bezpieczne połączenie z 256-bitowym SSL

Oparte na Payrexx